Menu

Bilgi Bankası

Kanun ve Yönetmelikler

Döküman Adı Link
5070 nolu Elektronik İmza Kanunu İndir
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_1 İndir
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_2 İndir
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_3 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_1 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_2 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_3 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_4 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_5 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_6 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_7 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_8 İndir
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_9 İndir
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği İndir
Nitelikli Elektronik Sertifika , SİL, OCSP İstek - Cevap Mesajları Profilleri İndir
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İndir
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları İndir
2004 / 21 Sayılı Başbakanlık Genelegesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması İndir
2006 / 13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Eseslar İndir
2006 / 20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi İndir
TK Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir
20.12.2006 - TK Kararı - Ücretlerin Belirlenmesi İndir
11.06.2006 - TK Kararı - Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları İndir
18.04.2007 - TK Kararı - Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL , OCSP İstek ve Cevap Mesaj Profilleri İndir
18.04.2004 - TK Kararı - ESHS İndir
07.02.2012 - BTK Kararı - Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları İle Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Değişiklik İndir
06.06.2012 - BTK Kararı - İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar İndir
08.08.2012 - BTK Kararı - Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL, OCSP İstek ve Mesaj Profilleri Rehberinde Değişiklik İndir
20.03.2012 - BTK Kararı - Güvenli Elektronik İmza İndir
×