Döküman Adı Link
5070 nolu Elektronik İmza Kanunu
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_1
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_2
Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_3
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_1
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_2
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_3
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_4
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_5
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_6
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_7
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_8
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_9
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği
Nitelikli Elektronik Sertifika , SİL, OCSP İstek - Cevap Mesajları Profilleri
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları
2004 / 21 Sayılı Başbakanlık Genelegesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması
2006 / 13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Eseslar
2006 / 20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi
TK Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20.12.2006 - TK Kararı - Ücretlerin Belirlenmesi
11.06.2006 - TK Kararı - Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları
18.04.2007 - TK Kararı - Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL , OCSP İstek ve Cevap Mesaj Profilleri
18.04.2004 - TK Kararı - ESHS
07.02.2012 - BTK Kararı - Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları İle Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Değişiklik
06.06.2012 - BTK Kararı - İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar
08.08.2012 - BTK Kararı - Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL, OCSP İstek ve Mesaj Profilleri Rehberinde Değişiklik
20.03.2012 - BTK Kararı - Güvenli Elektronik İmza