Temel anlamda elektronik imza elektronik ortamda dokümanlarımızı imzalamak için kullandığımız sayısal verilerdir.

Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığını,bütünlüğünü ve güvenilirliğini kontrol etmiş oluruz.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza;

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan(bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza başvurunuzu iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ofisten Başvuru veya Noter aracılığı ile başvuru;

Şubelerden Başvuru

Web ortamında başvuru yapmak suretiyle istenilen belgeler ile temsilciliklerimize veya genel merkezimize gelerek sertifika alma sürecinizi başlatabilirsiniz. Başvurular bireysel ve kurumsal olarak iki şekilde yapılabilir. Web ortamında doldurduğunuz form başvuru formu niteliği taşımaktadır. Bilgilerinizin doğruluğu daha sonraki süreçlerin işlemesi açısından önem arz etmektedir.

Kurumsal Başvuru İçin İstenilen Belgeler
 • Başvuru Formu
 • Taahhütname
 • Kimlik Fotokopisi - Aslı Görülecektir
 • Ödeme Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
Bireysel Başvuru İçin İstenilen Belgeler
 • Başvuru Formu
 • Taahhütname
 • Kimlik Fotokopisi - Aslı Görülecektir
 • Ödeme Belgesi

Noter Aracılığı İle Başvuru

Web arayüzünden form doldurulup çıktı alındıktan sonra istenilen belgeler noter tarafından onaylatılır.Form ve onaylanmış belgeler ile birlikte ödeme belgesi tarafımıza gönderilerek sertifika alma süreci başlatılmış olur. Tarafımıza ulaşan belgeler kontrol edilip uygun bulunulduktan sonra elektronik imza üretilir ve kurye ile teslim edilir.

Elektronik İmza Kullanım Alanları

Elektronik imza kullanım alanı açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda belirtilen istisna süreçler haricinde ıslak imza ile yapılan her işlem için kullanılabilir.

Kanun, 5. maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağını düzenlemiştir. Ancak, maddenin devamında bu kuralın istisnası olarak, kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tâbi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
 • UYAP projesi kapsamında
 • Sanayi Bakanlığı projelerinde
 • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) uygulamalarında
 • E-Fatura uygulamalarında
 • MERSİS Projesi kapsamında
 • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
 • Banka talimatlarının gönderilmesinde
 • Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında
 • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında
 • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde
 • Elektronik arşivin e-imzalanmasında
 • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.
 • Kullanım alanları genişletilebilir.
Gereksinimler
 • Java Runtime Enviroment ( JRE ) ( Minimum 1.6 Sürüm )
 • Akıllı karta yüklü nitelikli elektronik sertifika
 • Akıllı kart okuyucusu ( İmza atmak için )
 • Akıllı kart sürücüsü ( İmza atmak için )
 • Not : Pardus Linux işletim sisteminde test edilmiştir.

Aşağıdaki linklerden sizin için uygun olan İMZAGER yazılımını indirebilirsiniz.

zaman damgasi zaman damgasi zaman damgasi zaman damgasi