Kayıtlı Elektronik Posta, elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımının taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli şekilde yapılabilmesi için geliştirilen, elektronik postaların gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.

KEP(Kayıtlı Elektronik Posta), gönderici ve alıcının kimliklerinin belli olduğu, Gönderi zamanının, elektronik posta içeriğinin değiştirilemediği güvenli elektronik postadır.

 • Yasal koruma sağlar:
 • KEP hizmet sağlayıcı kanıt olarak gösterilen ileti ile ilgili delilleri 20 yıl süreyle sağlar.
 • Teslim etme ve okunma garantisi sunar:
 • Gönderinin orijinalliğini ve bütünlüğünü güvence altına alır, dışarıdan müdahaleyi önler.
 • Gönderiye müdahaleyi önler:
 • Elektronik olarak imza ve zaman damgası kullanımı ile sahteciliğin önüne geçer.
 • Kullanım kolaylığı sunar:
 • Kurum ve bireyler, şahsen ulaştırılması gereken veya içeriğin bütünlüğünün korunmasını gerektiren işlemleri, TNB KEP ile bilgisayarındaki bir tuş ile kolayca yapabilir.
 • Maliyetleri düşürür:
 • Kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşmesini sağlar.
 • Çevrecidir.
 • Kağıt kullanımı ortadan kaldırır. Çevrenin korunmasında katkı sağlar.
 • Kolaylıkla ulaşılabilir ve denetlenebilir.
 • Tebligat gönderimi / alımı
 • Ekstre gönderimi / alımı
 • Talimat gönderimi / alımı
 • Ödeme emri gönderimi / alımı
 • Bildirim gönderimi / alımı
 • İhtar, ihbar gönderimi / alımı
 • Mutabakat, sözleşme gönderimi / alımı
 • Fatura gönderimi / alımı
 • Beyanname gönderimi / alımı
 • Bildirge gönderimi / alımı
 • Teklif, sipariş, sipariş onayı gönderimi / alımı
 • Başvuru gönderimi / alımı
 • Dilekçe gönderimi / alımı
 • Duyuru ve çağrıların yapılması
 • İştirak taahhütnamesi gönderimi / alımı
 • Sözleşme gönderimi / alımı
 • Müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması
 • Özgeçmiş gönderimi / alımı

Bireysel Başvuru

Hemen KEP başvurusu butonuna tıklanır, paket seçimi yapılıp Online Başvuru Formu doldurulur. Başvuru sonrasında KEP hesabının aktif hale gelmesi için gerekli belgeler kimlik doğrulama merkezlerine teslim edilir.

Kurumsal Başvuru

Hemen KEP başvurusu butonuna tıklayın ve paket seçimi yapılıp Online Başvuru Formu doldurulur. Başvuru sonrasında KEP hesabının aktif hale gelmesi için gerekli belgeler kimlik doğrulama merkezlerine teslim edilir.

Kamu Kurumları

Hemen KEP başvurusu butonuna tıklayın ve paket seçimi yapılıp Online Başvuru Formu doldurulur. Başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresinize kamu başvuru kılavuzu ulaştırılır. Gerekli belgelerle birlikte, başvuru kılavuzunda yer alan süreç takip edilir.